Privatlivspolitik

Hos SOVI tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at informere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvad dine muligheder er.

Fra den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen om beskyttelse af personfølsomme data i kraft i EU.

De væsentligste ændringer pr. 25. maj 2018 er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig og på dit udtrykkelige samtykke.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Leverancer fra Butik SOVI
Ved køb af vore produkter fra Butik SOVI stiller du en række personoplysninger til rådighed. Vi bruger de oplysninger, du giver os, til at udføre de tjenester, du har bedt om.

Vi har endvidere ret til at gennemføre verifikation af kredit- eller andre betalingskort. Vi bruger dine betalingsoplysninger til regnskabsføring, fakturering og revision og til at opdage og/eller forhindre eventuelle svigagtige aktiviteter;

Almindelige personoplysninger ved salg fra Butik SOVI er:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Betalingsoplysninger


Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

  • I forbindelse med levering af vores produkter vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.